Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce

Redakcja naukowa: Dorota Utracka

ISBN 978-83-7405-676-2

Cena detaliczna 39,90 zł   

Rok wydania 2019

Stron 260   format  170 X 240

Dla niedocenionej dziś humanistyki debata wokół relacji między wartościami, ideami i językiem okazuje się szczególnie ważna i potrzebna. Świadectwem zainteresowania aksjologiczno-lingwistycznymi aspektami szeroko rozumianej komunikacji międzyludzkiej, bieżącej produkcji kulturowej, a także szybko dokonującego się przedefiniowania tradycyjnych wartości są liczne publikacje i konferencje naukowe o tej tematyce, do których dołącza skromny głos współtwórców prezentowanego tu projektu wydawniczego.
     Skala i złożoność postawionych tu problemów nie pozostawia wątpliwości, że rozstrzyganie kwestii badawczych i próby stawiania diagnoz wymagają spojrzenia interdyscyplinarnego, czerpiącego z zaplecza teoretycznego i praktyki badawczej przedstawicieli różnych nauk [...]. Warto  podkreślić, że ważny głos w prezentowanej tu debacie należy do kreatywnych, innowacyjnych praktyków (nauczycieli, pedagogów, tłumaczy) oraz reprezentantów świata sztuki, krytyków kultury współczesnej oraz badaczy współczesnych metod upowszechniania dziedzictwa kulturowego ( Z Wprowadzenia Doroty Utrackiej).

KUPUJĘ!

AttachmentSize
PDF icon Spis treści59.89 KB