Wybrane aspekty zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i kształceniem on-line

Redakcja naukowa: Artur Sawicki, Wiesław Przybyła

ISBN 978-83-7405-681-6

Cena detaliczna 29,00 zł   

Rok wydania 2020

Stron 178   format A5

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) nie musi być pojmowany jako wyłączna dbałość o środowisko, ale również o kwestie społeczne. Jak wynika z treści zawartych w rozdziałach niniejszej monografii, należy doszukiwać się wielowymiarowości CSR-u. Nowoczesne kształcenie, które coraz częściej przybiera postać kształcenia on-line, jest właściwym przykładem, jak mając na uwadze dbałość o środowisko, realizować misje wobec otoczenia, a zarazem dbać o rozwój intelektualny społeczeństwa. Połączenie tych dwóch obszarów, z pozoru trudne, pokazuje, jak kreatywnie należy łączyć dwa obszary, które w wyniku syntezy prezentują nowoczesne podejście do realizowania biznesu społecznie odpowiedzialnego.

KUPUJĘ!

AttachmentSize
PDF icon Spis treści50.41 KB
PDF icon Wprowadzenie68.31 KB