O języku i stylu poetyckim Jana Twardowskiego

Autor: Ewa Ciesielska

ISBN 978-83-7405-478-2

Rok wydania: 2009
Format: A5
Stron: 140

Cena: 26,25 zł (zawiera 5% VAT)

Uznając konieczność pisania o poezji – zwłaszcza poezji tak ważnego dla współczesności twórcy – autorka opisuje, z pełną pokorą, język i styl poetycki księdza Jana Twardowskiego. Pokazuje interesującą nas poezję jako odzwierciedlenie osobowości jej twórcy. Autor – podmiot – bohater to często ta sama osoba – ksiądz Jan.

„Książka jest cennym uzupełnieniem dotychczasowych badań językoznawczych nad stylem artystycznym Jana Twardowskiego. [...] Mocno obecny jest także pierwiastek literaturoznawczy, zwłaszcza w częściach poświęconych odmianom stylowym, grom językowym i humorowi.” (Z recenzji prof. Andrzeja Kudry)