Purusza, atman, tao, sin... Wokół problematyki podmiotu w tradycjach filozoficznych Wschodu

Redakcja naukowa: Ołena Łucyszyna, Maciej St. Zięba

ISBN: 978-83-7405-534-5

Rok wydania: 2011
Format: A5
Stron: 300

Cena: 39,90 zł (zawiera 5% VAT)

W ramach niniejszej pracy przyjrzymy się, jak pojmują podmiot różni myśliciele dwóch cywilizacji orientalnych: indyjskiej i dalekowschodniej. Przewodnikiem naszym będą terminy kluczowe występujące w tytule książki, zaczerpnięte z ich dzieł. Dla cywilizacji indyjskiej będą nimi purusza – „osoba, człowiek” oraz atman – „się, ja, duch”; dla cywilizacji dalekowschodniej – tao, czyli „droga”, oraz sin – „serce, umysł”.
Artykuły zostały ułożone w taki sposób, by ukazać rozwój wskazanych pojęć oraz uchwycić toczące się wokół nich debaty. Zwłaszcza debata buddyzmu z różnymi szkołami i nurtami ortodoksyjnej myśli bramińskiej oraz debata buddyzmu i taoizmu ze szkołami konfucjańskimi na Dalekim Wschodzie przyczyniły się do rozwoju wschodnich pojęć podmiotowości. Współczesny rozwój tych pojęć odbywa się już w kontakcie z myślą zachodnią.