wt., 2022-08-16 14:37

Autorzy: Jerzy Janczewski, Danuta Janczewska

ISBN 978-83-7405-708-0
Cena  detaliczna 39,00 zł  

Rok wydania 2022

Stron 196   format 168x240 

Mikromobilność, mimo że jest stosunkowo nowym terminem, to w transporcie jest obecna od dawna, a w epoce intensywnego rozwoju motoryzacji zapomniana, gdyż wszechobecny kult samochodu sprawił, że przez wiele dekad mikromobilność miała drugorzędne znaczenie, brakowało jednolitej jej definicji, a jej urządzenia transportowe postrzegano jako błahostki czy wręcz zabawki. 

KUPUJĘ!

czw., 2022-07-21 12:16

Autorzy: Łukasz Zwoliński, Adam Depta

ISBN 978-83-7405-704-2 
Cena  detaliczna 30,00 zł  

Rok wydania 2022

Stron 122   format 145x205 

Funkcjonowanie zarówno jednostek, jak i poszczególnych grup społecznych jest nierozerwalnie związane z wielowymiarową potrzebą bezpieczeństwa, do której dążą w ciągu całego życia. Na subiektywne postrzeganie tego terminu wpływa wiele różnorodnych determinantów, takich jak: sytuacja osobista, status materialny, stan zdrowia, wiek, przekonania, ocena ryzyka, posiadane wykształcenie, sytuacja polityczna, gospodarcza, społeczna i wiele innych. W opracowaniu odniesiono się do problematyki bezpieczeństwa z punktu widzenia jej społecznych uwarunkowań.

KUPUJĘ! 

pt., 2022-07-15 15:07

Autor: Jolanta Skubisz

ISBN 978-83-7405-705-9 
Cena  detaliczna 35,00 zł  

Rok wydania 2022

Stron 150   format 170x240 

Kwestie podejmowane w niniejszej pracy są współcześnie istotne nie tylko w pedagogice, ale także w innych dziedzinach nauki i życia społecznego. Wirtualność, bezpieczeństwo i profilaktyka w tym zakresie bowiem, czy tego chcemy, czy nie, stanowi obecnie i stanowić będzie w przyszłości ich nieodłączny element. Podejmowane w pracy problemy są aktualne. Wnoszą nowe spojrzenie nań reprezentantki młodego pokolenia pedagogów.

Z recenzji dra hab., Zdzisława Sirojcia prof. WSM w Warszawie

KUPUJĘ!

czw., 2021-12-23 14:36

Redakcja naukowa: Przemysław Baciak

ISBN 978-83-7405-695-3 
Cena  detaliczna 35,00 zł  

Rok wydania 2021

Stron 303   format 145x205 

Ponad trzydziestoletnie doświadczenia funkcjonowania samorządu terytorialnego w III RP pokazują, że samorządność jest zjawiskiem wieloaspektowym i niezwykle złożonym. Jednostki samorządu terytorialnego są wszakże zarówno wykonującymi zadania publiczne podmiotami władztwa administracyjnego, jak i wspólnotami mieszkańców działającymi na rzecz rozwoju swojego miasta czy regionu, konkurującymi z innymi samorządami o zainteresowanie turystów i inwestorów.

Z tego też względu samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie to przedmiot zainteresowania zarówno nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu, jak i socjologii, historii czy nauk o bezpieczeństwie. 

KUPUJĘ!

śr., 2021-10-27 10:40

Autor: Joanna Satoła-Staśkowiak

ISBN 978-83-7405-691-5 (książka)
Cena detaliczna 27,00 zł 

ISBN  978-83-7405-693-9 (e-book) 
Cena detaliczna 23,00 zł   

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej