Czasopisma naukowe AHE

STRONY INTERNETOWE CZASOPISM:

Civitas Hominibus  pod red. dr hab. Edyty Pietrzak
 ISSN 1896-1819 / 2451-5145

Homo Politicus pod red. prof. dr. hab. Andrzeja K. Piaseckiego
 ISSN 1896-1770 / 2391-5110

Językoznawstwo pod red. dr. hab. Krzysztofa Kusala
 ISSN 1897-0389 / 2391-5137

Kultura i Wychowanie pod red. dr. Krzysztofa Kamińskiego
 ISSN 2544-9427 /  2083-2923

Literaturoznawstwo  pod red.  dr Natalii PIórczyńskiej  
wykaz czasopism punktowanych poz. 27705 UIC 200007 ISSN 1897-340X / 2451-1595  liczba punktów 20

Media-Kultura-Społeczeństwo pod red.  dr. Jarosława Eichstaedta
 ISSN 1896-7132 / 2451-2737

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie  pod red. prof. dr. hab. Zenona Ślusarczyka i dr. Jerzego Janczewskiego
 ISSN 1895-5088 / 2391-5129