Czasopisma naukowe punktowane

Z przyjemnością informujemy, że już dwa nasze czasopisma – Kultura i Wychowanie oraz Językoznawstwo – zostały przyjęte do bazy European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

W wykazie czasopism naukowych opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki znajdują się Literaturoznawstwo i Językoznawstwo z przyznanymi 20 punktami. 

EDIT (19-07-2021): Do grona czasopism przyjętych do bazy ERIH-PLUS dołączyły kolejne nasze czaspisma:  Civitas Hominibus. Rocznik filozoficzno-społeczny   oraz   półrocznik Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie.  Redakcjom tych czasopism serdecznie gratulujemy! Zapraszamy autorów do zgłaszania redakcjom swoich artykułów!