O rozumie i wartościach

Autor: Ryszard Kleszcz

ISBN 978-83-7405-251-1

Rok wydania: 2007
Format: A5
Stron: 201

Cena: 35,70 zł (zawiera 5% VAT)

Ryszard Kleszcz jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W WSHE od 1998 roku pełnił funkcje: prorektora, dziekana oraz wieloletniego kierownika Katedry Logiki. Zainteresowania naukowe Ryszarda Kleszcza obejmują – widzianą w perspektywie filozofii analitycznej – problematykę: epistemologii, metodologii nauk humanistycznych i filozofii, etyki i metaetyki oraz filozofii religii. Na jego dorobek składa się ponad 70 publikacji poświęconych głównie tym wspomnianym dziedzinom filozofii.
„Prof. Ryszard Kleszcz reprezentuje analityczny nurt w filozofii, a tym samym stosuje się do rady G.E. Moore’a, by odpowiadając na jakieś pytanie, starać się wpierw ustalić, na jakie to pytanie chcemy odpowiedzieć. Wymaga to oczywiście precyzyjnych analiz pojęciowych. Twórczość prof. Kleszcza w całości wpisuje się w ten nurt, który w Polsce ma wartościową tradycję i współcześnie stanowi zaporę wobec pleniącego się beztroskiego gadulstwa”. (Z recenzji prof. Adama Nowaczyka)