Oblicza wartości - ujęcie pedagogiczno-filozoficzne

Autor: Anna Breś

ISBN 978-83-7405-686-1

Cena detaliczna 39,90 zł 

Rok wydania 2021

Stron 208   format A5

Wychowanie jest procesem integracji człowieka do wartości. W edukacji wartości tworzą system norm rzutujących na postępowanie zarówno uczniów, jak i wychowawców. Waga i ciężar odpowiedzialności wynikające z kierowania się nimi w szkole są nie do przecenienia, bowiem taka będzie jakość wychowania, jakie wartości zostaną przekazane w treściach, celach i ideałach wychowawczych. Dlatego przedmiotem zainteresowania w kształceniu i wychowaniu aksjologicznym dzieci i młodzieży jest celowe rozwijanie i doskonalenie rozumienia pojęcia wartości, umiejętności rozpoznawania sytuacji problemowych i przyjęcia właściwej postawy wobec wartości.

 

KUPUJĘ!

ZałącznikWielkość
PDF icon tytułowa_spis tresci_wstepFragment132.09 KB