Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentów kierunków nieelektrycznych inżynierskich

Autor: Andrzej L. Koszmider

ISBN 978-83-7405-674-8

Cena detaliczna 35,00 zł

Rok wydania 2019

Stron 172   format 170 x 240

Prawie każde zagadnienie teoretyczne zostało w podręczniku skomentowane z punktu widzenia znaczenia i wykorzystania w praktycznych rozwiązaniach, z którymi studenci albo się spotkali, albo po zwróceniu na nie uwagi mają szansę spotkać się osobiście.

Osiągnięcie celu, którym jest zainteresowanie tematyką podręcznika studenta studiów inżynierskich nieelektrycznych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych – na ogół bardziej doświadczonych zawodowo) wymagało wprowadzenia niewielkich zmian w tradycyjnej dla podstawowego wykładu z elektrotechniki i elektroniki systematyce i sposobie narracji, upodabniając nieco podręcznik do wykładu.

 

KUPUJĘ!