Wybrane aspekty bezpieczeństwa a zagrożenia wśród młodzieży - wyniki badań empirycznych

Autorzy: Łukasz Zwoliński, Adam Depta

ISBN 978-83-7405-704-2 
Cena  detaliczna 30,00 zł  

Rok wydania 2022

Stron 122   format 145x205 

Funkcjonowanie zarówno jednostek, jak i poszczególnych grup społecznych jest nierozerwalnie związane z wielowymiarową potrzebą bezpieczeństwa, do której dążą w ciągu całego życia. Na subiektywne postrzeganie tego terminu wpływa wiele różnorodnych determinantów, takich jak: sytuacja osobista, status materialny, stan zdrowia, wiek, przekonania, ocena ryzyka, posiadane wykształcenie, sytuacja polityczna, gospodarcza, społeczna i wiele innych. W opracowaniu odniesiono się do problematyki bezpieczeństwa z punktu widzenia jej społecznych uwarunkowań.

KUPUJĘ!