Język w komunikacji tom 1-3

Autor: Grażyna Habrajska (red.)

ISBN: 83-87814-28-8 (seria)
        
83-87814-29-6 (t. 1)
        
83-87814-30-X (t. 2)
        
83-87814-31-8 (t. 3)

Rok wydania: 2001
Format: B5
Stron: 340, 262 i 284

Cena każdego tomu: 30,00 zł (zawiera 5% VAT)
Cena kompletu: 75,00 zł (zawiera 5% VAT)

Prawie 100 ciekawych artykułów poruszających zagadnienia komunikacji językowej. Całość otwiera zarys koncepcji badawczej komunikatywizmu autorstwa prof. A. Awdiejewa. Teksty związane z gramatyką komunikacyjną, artykuły ukazujące różne aspekty komunikacji w języku religijnym, komunikację poprzez sztukę i literaturę oraz miejsce semantyki i wartościowania w komunikacji, artykuły analizujące język stosowany w tekstach prasowych, specjalistycznych, komunikację w procesie dydaktycznym i komunikację międzykulturową.