Wyrazić niewyrażalne. Językoznawstwo

Autor: Justyna Makowska, Anna Krupska-Perek (red.)

ISBN: 83-7405-208-2

Rok wydania: 2006
Format: A5
Stron: 187

Cena: 30,45 zł (zawiera 5% VAT)

Małgorzata Borowska Zagadnienie presupozycji w „Nowym objaśniającym słowniku synonimów języka rosyjskiego” Jurija Apresjana

Eliza Chabros Okazjonalizm jako środek wartościowania językowego – analiza na podstawie tekstów prasowych

Michał Garcarz Żargon jaki znamy: miejsce żargonu we współczesnej polszczyźnie

Tomasz P. Górski Reklama – pomiędzy manipulacją a perswazją (na marginesie uwag do psychologii reklamy)

Joanna Grzelak Lepperiada – folklor polityczny czy zagrożenie dla demokracji?

Konrad Hańczuk Konwencjonalny humor czy humorystyczna konwencja? – zjawisko poczucia humoru w fanzinach traktujących o muzyce niezależnej

Emilia Kubicka Czy istnieje perswazja bez słów?

Anna Mikołajczyk Uwolnione słowa w spójnym tekście. Wiersze o aniołach księdza Jana Twardowskiego

Anna Parr-Modrzejewska Manipulacja w procesie przekładu. Analiza porównawcza artykułu zamieszczonego w magazynie „Newsweek International” i jego polskiego tłumaczenia

Piotr Pieniak Paronomastyczne zachowania językowe w tekstach polskiego hip–hopu

Michał Piotrowski Populista a mąż stanu – analiza porównawcza wybranych środków językowych w przemówieniach Andrzeja Leppera i Aleksandra Kwaśniewskiego

Agnieszka Siedlanowska Niemieckojęzyczne kazanie medialne – wybrane aspekty analizy pragmalingwistycznej

Joanna Maria Tyka Słowo a ikona. O pomocniczej roli modeli lingwistycznych w badaniach nad semantyką tekstu filmowego

Monika Winiarska Wybrane aspekty manipulacji w przemówieniach politycznych na przykładzie Andrzeja Leppera

Małgorzata Witkowska Milczenie jako warunek komunikacji. Językoznawcza interpretacja milczenia u Maurice’a Merleau-Ponty’ego

Karol Zamojski Milczenie i bycie. Rozumienie milczenia w filozofii Maurice`a Merleau-Ponty`ego