Lingwokulturologia w glottodydaktyce i badaniach językoznawczych

Redaktor naukowy: dr hab. Krzysztof Kusal, prof. AHE

ISBN 978-83-7405-696-0 (druk)

ISBN 978-83-7405-703-5 (e-book)

Rok wydania 2021

DOSTĘP OTWARTY / OPEN ACCESS

Monografia zawiera materiały do międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem „Lingwokulturologia w glottodydaktyce i badaniach językoznawczych, która odbędzie się w maju 2022 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Tematem przewodnim obrad będzie będzie lingwokulturologia oraz jej implikacje glottodydaktycznae, ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca języka obcego w komunikacji międzykulturowej.  

Częściami składowymi szeroko rozumianej lingwokulturologii są jak wiadomo dwa rodzaje kompetencji: lingwokulturologiczna i interkulturowa. Uzasadnienie badań o charakterze lingwokulturologicznym będzie wymagało przede wszystkim konkretyzacji przedmiotu badań w relacji kulturologia i językoznawstwo w kontekście ich wzajemnych powiązań oraz uwarunkowań. W poszczególnych sekcjach zostaną przedstawione niejednoznacznie interpretowane pojęcia takie jak: transformacja międzykulturowa oraz lingua mentalis (koncepty kognitywne i kulturowe) z uwzględnieniem czynników narodowościowo-kulturowych determinujących komunikację międzykulturową.

W posiedzeniach konferencji, oprócz uczestników z Polski, wezmą udział przedstawiciele uczelni zagranicznych z Hiszpanii, Litwy, Serbii oraz Białorusi.

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Lingwokulturologia_monografia1.8 MB